136 - Prato giardino

136 Prato giardino acquerello 1993

Prato giardino

acquerello

1993